MD15-1

Amps 23 

Circuit Breaker Baishibao

AC 250v-50 / 60 HZ 

$23.99 S&H $8.00

GUO LIU BAO HU QI


MD 15-1 23A Circuit Breaker