JUNYUE 25A Generator Circuit Breaker 

IN 25A
UE 230
HZ 50 / 60
ICN 1000 A

$12.99 S&H $6.00

Baishibao

Shanghai Beihong

Shanghai Yikuang

Tiasun

ChiHET

Chinehow